0902 85 85 85
052 333 33 33
Pripomienka ďalšej kontroly
Na toto telefónne číslo Vám zašleme 1 mesiac vopred SMS o blížiacom sa termíne kontroly.

4